Teaching/Cursos

2011. Second Semester – Introducción a la Teoría de Sólidos (lectures and problems sessions: Foa Torres).

2011. Second Semester – Teoría Cuántica de Sólidos I (problems sessions: Foa Torres).

2011. First Semester – Mecánica Cuántica I (problems sessions: Foa Torres).

2011. First Semester – Teoría Cuántica de Sólidos (problems sessions: Foa Torres).

2010. Second Semester – Introducción a la Teoría de Sólidos (lectures and problems sessions: Foa Torres).